Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op afstand tussen Ondernemer en de Klant. 

1. Definities

Ondernemer: een bedrijf dat het Aanbod bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Bestelsysteem gebruikt.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaatst via het Bestelsysteem.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en de Ondernemer met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

Aanbod: het product– en dienstenaanbod van de Ondernemer dat door de Klant via het Bestelsysteem kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Klant via het Bestelsysteem, bestaande uit het door de Klant geselecteerde Aanbod.

Bestelsysteem: de website(s), app en andere apparaten van de Ondernemer waarop het Aanbod beschikbaar wordt gemaakt.

2. Identiteit van Ondernemer

Wereldkeuken Chasséhof

Chasséveld 15 B

4811 DH Breda

Tel: +31- 75 520 0080

Email: info@chassehof.nl

KvK: 66556759

BTW nummer: NL856606686B01

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst die op afstand tot stand komt door middel van een bestelling via het Bestelsysteem.

3.2 De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst aan met de Ondernemer voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door de Ondernemer op grond van artikel 6 hieronder.

4. Het Aanbod

4.1 De Ondernemer publiceert zijn Aanbod op het Bestelsysteem. Het Aanbod kan ingrediënten en additieven bevatten die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Wanneer een Klant allergisch is, of een intolerantie heeft voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met de Ondernemer voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.

4.2 De Ondernemer geeft alle informatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

4.3 Indien de Ondernemer de mogelijkheid tot bezorgen aanbied, is er een beperkt bezorggebied, de Klant kan controleren of bezorging mogelijk is door de postcodecheck uit te voeren.

4.4 Wanneer de Klant kiest om de Bestelling te laten bezorgen, kunnen hiervoor bezorgkosten gerekend worden, deze worden zichtbaar wanneer de Klant de postcode invult.

4.5 Beeldmateriaal dat op het Bestelsysteem wordt gepubliceerd is slechts ter opmaak. Het Aanbod kan afwijken van het getoonde beeldmateriaal.

4.6 Indien het Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.7 De vermeldde prijzen zijn slechts geldig zolang deze gepubliceerd zijn. Omdat er met dagverse producten gewerkt wordt kunnen prijzen op elk moment gewijzigd worden. Eerdere Bestellingen geven geen prijsgarantie voor Overeenkomsten die later tot stand komen.

4.8 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typ, druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van typ, druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij typ, druk – en zetfouten is de Ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

5. De Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Afrekenen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Bestelsysteem.

5.2 Na ontvangst van de Bestelling, zal de Ondernemer de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.


5.3 De Overeenkomst kan alleen door het Restaurant worden uitgevoerd indien de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling.
De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

5.4 In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail bereikbaar te zijn voor de Ondernemer.

5.5 Indien de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.

5.6 Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het Restaurant, die in de bevestigingsmail wordt weergegeven.

5.7 Bij aflevering van de Bestelling kan de Ondernemer vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Wanneer de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimum leeftijdseisen, weigert de Ondernemer de betreffende producten aan de Klant te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

6.1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij de Ondernemer worden geannuleerd. Uitzondering hier op is alleen mogelijk indien de Ondernemer expliciet aan de Klant aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is.

6.2 De Ondernemer heeft het recht de Bestelling te annuleren ,onder andere indien het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer of andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht. Indien de Ondernemer een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal de Ondernemer dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

6.3 Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan de Ondernemer besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.

6.4 De Ondernemer heeft het recht om Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan de Ondernemer hiervan aangifte doen bij de politie.

7. Betaling

7.1 Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden, is de Klant verplicht om de Ondernemer te betalen voor de Bestelling. De Klant kan aan deze betalingsverplichting voldoen door te betalen met een online betaalmiddel via het Bestelsysteem of door betaling aan de Ondernemer aan de deur of op de afhaallocatie.

7.2 Behoudens het bepaalde in artikel 6.2, van deze Algemene Voorwaarden, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

7.3 De Ondernemer heeft Mollie B.V. geautoriseerd om namens de Ondernemer de online betalingen van de Klant in ontvangst te nemen.

8. Klachtenregeling

8.1 Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij de Ondernemer te worden gemeld. 

8.2 Klachten zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer.

8.3 Nadat de klacht door de Ondernemer is ontvangen zal de Ondernemer zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. De Ondernemer streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.

9. Verwerking persoonsgegevens


De Ondernemer verwerkt persoonlijke gegevens van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing. U vindt deze op de website van de Ondernemer.

10. Geschillen

Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.